3 hours ago

Zaproszenie – szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

1 day ago

Ołoszenie – szkolenia z niemieckiego

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 day ago

Anons informacyjny – kursy ze słowackiego

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

2 days ago

Ołoszenie – szkolenia z estońskiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

3 days ago

Ołoszenie – kursy z pakietu Office

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://gry-na-szkolenia. read more...

4 days ago

Publikacja – szkolenia z wiedzy o społeczeństwie

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

5 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z międzykulturowości

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://gry-menedzerskie.edu.pl/2017/02/06/sce read more...