4 weeks ago

Informacja – szkolenia z agrotrystyki

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://gry-s read more...

4 weeks ago

Informacja – szkolenia z informatyki

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

4 weeks ago

Decyzja – szkolenia z agrotrystyki

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

1 month ago

Zawiadomienie – treningi z niemieckiego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://gry-menedzerskie.edu.pl/2017/01/06/dotacje-na- read more...

1 month ago

Decyzja – warsztaty z Power Point

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z niemieckiego

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...